GFF064

ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ(กล่องลิ้นชัก)
กระบอกน้ำแสตนเลส

Product Detail

- ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (กล่องลิ้นชัก)
- กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ1ใบ , แก้วมักสแตนเลส2ใบ
- กระบอกน้ำ ขนาด 6.6*25 ซม. ความจุ 500 มล.
- แก้วมักสแตนเลส ขนาด 6.5*5.8 ซม.
- บรรจุกล่องกระดาษลิ้นชักสีดำ

- ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (กล่องลิ้นชัก)
- กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ1ใบ , แก้วมักสแตนเลส2ใบ
- กระบอกน้ำ ขนาด 6.6*25 ซม. ความจุ 500 มล.
- แก้วมักสแตนเลส ขนาด 6.5*5.8 ซม.
- บรรจุกล่องกระดาษลิ้นชักสีดำ

 • 50 ชุด
 • 26.8*19.5*7ซม.
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1 ตำแหน่งที่กระบอกน้ำและแก้ว(โลโก้เดียวกันและขนาดแบบเดียวกัน)
 • ชุดแก้วสแตนเลสสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found