CMG18

ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรอง สโตนแวร์ แก้วกาแฟ พรีเมี่ยม

Product Detail

ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรอง ดินสโตนแวร์
เซ็ต 2 ชิ้น ประกอบด้วย
- แก้วมักเซรามิกสีขาว ดินสโตนแวร์ จำนวน 1 ใบ
ขนาดแก้ว ปากแก้ว 9 ก้นแก้ว 5 สูง 7 cm.
- จานรองเซรามิกสีขาว ดินสโตนแวร์ จำนวน 1 ใบ
ขนาดจาน ก 11.4 ย 20 สูง 2cm.

ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรอง ดินสโตนแวร์
เซ็ต 2 ชิ้น ประกอบด้วย
- แก้วมักเซรามิกสีขาว ดินสโตนแวร์ จำนวน 1 ใบ
ขนาดแก้ว ปากแก้ว 9 ก้นแก้ว 5 สูง 7 cm.
- จานรองเซรามิกสีขาว ดินสโตนแวร์ จำนวน 1 ใบ
ขนาดจาน ก 11.4 ย 20 สูง 2cm.

 • 50 ชิ้น
 • ปากแก้ว 9 ก้นแก้ว 5 สูง 7 cm.
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • สินค้าสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found