CMG17

***ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรองและช้อน แก้วกาแฟ พรีเมี่ยม

Product Detail

ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรองและช้อน
เซ็ต 3 ชิ้น ประกอบด้วย
- แก้วมักเซรามิก ฐานและหูจับเป็นโลหะ จำนวน 1 ใบ
ขนาดแก้ว ปากแก้ว 8 ก้นแก้ว 5 สูง 9.5 cm.
- ช้อนโลหะ จำนวน 1 คัน
ขนาดช้อน ก 2.4 x ย 15 cm.
- จานรองโลหะ จำนวน 1 ใบ
ขนาดจาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 cm.

***Out Of Stock***

ชุดแก้วกาแฟ พร้อมจานรองและช้อน
เซ็ต 3 ชิ้น ประกอบด้วย
- แก้วมักเซรามิก ฐานและหูจับเป็นโลหะ จำนวน 1 ใบ
ขนาดแก้ว ปากแก้ว 8 ก้นแก้ว 5 สูง 9.5 cm.
- ช้อนโลหะ จำนวน 1 คัน
ขนาดช้อน ก 2.4 x ย 15 cm.
- จานรองโลหะ จำนวน 1 ใบ
ขนาดจาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 cm.

***Out Of Stock***

 • 50 ชิ้น
 • ปากแก้ว 8 ก้นแก้ว 5 สูง 9.5 cm.
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • สินค้าสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found