PM032

แก้วน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม

Product Detail

- แก้วน้ำพลาสติก ฝาเกลียว
- สามารถเลือกสีได้
- พร้อมพิมพ์โลโก้ของท่าน

- แก้วน้ำพลาสติก ฝาเกลียว
- สามารถเลือกสีได้
- พร้อมพิมพ์โลโก้ของท่าน

 • 50 ชิ้น
 • ความจุ350ml,สูงรวมฝา21*ก้น6.5*ปาก6.8cm
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุกล่องกระดาษขาว
 • แก้วน้ำสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK