CMG20

แก้วกาแฟเซรามิกมัค New Bone แก้วกาแฟ พรีเมี่ยม

Product Detail

แก้วมักสีขาว แก้วกาแฟเซรามิกมัค
เนื้อดิน นิวโบน สีขาว

แก้วมักสีขาว แก้วกาแฟเซรามิกมัค
เนื้อดิน นิวโบน สีขาว

 • 50 ชิ้น
 • ปากกว้าง 9 x ก้นแก้ว 6.1 x ความสูง 11 cm.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษ
 • แก้วสต็อก กรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found