WB002

***กระบอกน้ำพลาสติก ฝาสแตนเลส กระติกน้ำ พรีเมี่ยม

Product Detail

- กระบอกน้ำใหญ่
- กระติกน้ำพลาสติก ส่วนประกอบโลหะ
- สายผ้าตามสีของกระบอกน้ำ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี

**Out of stock**

- กระบอกน้ำใหญ่
- กระติกน้ำพลาสติก ส่วนประกอบโลหะ
- สายผ้าตามสีของกระบอกน้ำ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี

**Out of stock**

 • 50 ชิ้น
 • ความจุ600ml(หรือ20ออนซ์) สูง22ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง7ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุกล่องกระดาษ
 • กระบอกน้ำสต๊อก
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found