CMG26

แก้วเซรามิค มียางจับกันร้อน พร้อมฝาปิด แก้วกาแฟเซรามิกมัคมีฝาปิด

Product Detail

- แก้วกาแฟเซรามิกมัค พร้อมปลอกยางที่จับ และฝาปิด ซิลิโคน
- แก้วมักทรงวีเชพ เนื้อดินสโตนแวร์
- ฝาปิด และปลอกยาง เป็นที่จับกันร้อน สามารถถอดออกได้ ทำจากวัสดุ ซิลิโคน
- เลือกสีซิลิโคนได้ แดง เขียว เหลือง ฟ้า น้ำเงิน

- แก้วกาแฟเซรามิกมัค พร้อมปลอกยางที่จับ และฝาปิด ซิลิโคน
- แก้วมักทรงวีเชพ เนื้อดินสโตนแวร์
- ฝาปิด และปลอกยาง เป็นที่จับกันร้อน สามารถถอดออกได้ ทำจากวัสดุ ซิลิโคน
- เลือกสีซิลิโคนได้ แดง เขียว เหลือง ฟ้า น้ำเงิน

 • 50 ชิ้น
 • เส้นผ่าศก. 9 สูง 13 ซม.
 • พิมพ์โลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษเจาะหน้าต่าง
 • แก้วมักสต็อก กรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK