WM002

จานรองแก้วน้ำไม้จริงทรงเหลี่ยม

Product Detail

- แก้วน้ำไม้จริง
- ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ผลิตจากไม้จามจุรี (ไม้สีเข้ม)

- แก้วน้ำไม้จริง
- ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ผลิตจากไม้จามจุรี (ไม้สีเข้ม)

 • 50 ชิ้น
 • 9.7x9.7 cm
 • ยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส1/1
 • จานรองแก้วไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK