PM017

ปลอกแก้วเก็บความเย็น ปลอกแก้วสวมขวดเบียร์ใหญ่

Product Detail

- ปลอกแก้วเก็บความเย็น
- ขนาดสำหรับสวมขวดน้ำ ขวดเบียร์ใหญ่
- วัสดุผลิตจากโฟมEVA หนา 5.5 มม.
- งานผลิตใหม่ เลือกสีของโฟมได้
- สามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

- ปลอกแก้วเก็บความเย็น
- ขนาดสำหรับสวมขวดน้ำ ขวดเบียร์ใหญ่
- วัสดุผลิตจากโฟมEVA หนา 5.5 มม.
- งานผลิตใหม่ เลือกสีของโฟมได้
- สามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

 • 200 ชิ้น
 • ใหญ่ (สูง14.3xเส้นผ่าศ.ก.8.5ซม.)
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุรวมในกล่องเดียวกัน
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK