PM137

กระบอกน้ำสแตนเลส กระบอกน้ำเก็บความเย็น

Product Detail

- กระบอกน้ำสแตนเลส1ชั้น
- ไม่สามารถใส่ร้อนได้
- สามารถเลือกสีได้

- กระบอกน้ำสแตนเลส1ชั้น
- ไม่สามารถใส่ร้อนได้
- สามารถเลือกสีได้

 • 50 ชิ้น
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • กระบอกน้ำสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK