PM126

***ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำสแตนเลส เก็บอุณหภูมิ กระบอกน้ำสูญญากาศ

Product Detail

ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ
กระบอกน้ำสแตนเลสสต๊อกขั้นต่ำ100ชุด
- กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บอุณหภูมิ 1 ชิ้น
- แก้วน้ำแสตนเลส 1 ชิ้น
- บรรจุกล่องกระดาษ รองด้วยผ้าต่วน
(แบบกล่องอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

***Out Of Stock***

ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ
กระบอกน้ำสแตนเลสสต๊อกขั้นต่ำ100ชุด
- กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บอุณหภูมิ 1 ชิ้น
- แก้วน้ำแสตนเลส 1 ชิ้น
- บรรจุกล่องกระดาษ รองด้วยผ้าต่วน
(แบบกล่องอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

***Out Of Stock***

 • 50 ชิ้น
 • สกรีนโลโก้1สี2จุด(กระบอก,แก้ว)
 • แก้วน้ำสต๊อกกรุณาตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found