WB015

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม กระติกน้ำพลาสติก

Product Detail

- กระบอกน้ำใหญ่ ความจุ500ml
- กระบอกน้ำพลาสติก สั่งขั้นต่ำ100ใบ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี มี 3 สี ได้แก่ เขียว , ชมพู , ส้ม

- กระบอกน้ำใหญ่ ความจุ500ml
- กระบอกน้ำพลาสติก สั่งขั้นต่ำ100ใบ
- เลือกสีตามสต๊อกที่มี มี 3 สี ได้แก่ เขียว , ชมพู , ส้ม

 • 50 ชิ้น
 • จุ500ml,สูงรวมฝา21cm
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุกล่องกระดาษ
 • กระบอกน้ำสต๊อก
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK