PM060-4

แก้วอะคริลิคพร้อมหลอดดูด

Product Detail

- แก้วน้ำอะคริลิค พร้อมหลอดดูด แก้วน้ำสต๊อกพร้อมส่ง
- แก้ว 2 ชั้นสีใส สามารถเลือกสีได้
- หลอดดูดสีเดียวกับแก้วน้ำ
(ไม่สามารถใส่ร้อนได้)

- แก้วน้ำอะคริลิค พร้อมหลอดดูด แก้วน้ำสต๊อกพร้อมส่ง
- แก้ว 2 ชั้นสีใส สามารถเลือกสีได้
- หลอดดูดสีเดียวกับแก้วน้ำ
(ไม่สามารถใส่ร้อนได้)

 • 50 ชิ้น
 • กว้าง10xสูง16x6.5ซม.,จุ16ออนซ์
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • แก้วอะคริลิกสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found