PKP045

กล่องใส่ปากกาคู่

Product Detail

- กล่องใส่ปากกาคู่
- บรรจุปากกาได้ 2 แท่ง
- กล่องพลาสติก
- ฝาบานพับ
- ตัวกล่องสีดำ ด้านในสีเทา

- กล่องใส่ปากกาคู่
- บรรจุปากกาได้ 2 แท่ง
- กล่องพลาสติก
- ฝาบานพับ
- ตัวกล่องสีดำ ด้านในสีเทา

 • 100 ชิ้น
 • ยาว 16 x กว้าง 5 xหนา 2.8 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • กล่องปากกาสต็อคกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK