PB009

กล่องใส่ดินสอ 2 ชั้น กล่องดินสอโลหะ

Product Detail

กล่องใส่ดินสอ 2 ชั้น กล่องดินสอโลหะ
สำหรับใส่ปากกา , ดินสอ , เครื่องเขียน หรืออื่นๆ
พร้อมงานพิมพ์โลโก้ของท่านบนกล่อง

กล่องใส่ดินสอ 2 ชั้น กล่องดินสอโลหะ
สำหรับใส่ปากกา , ดินสอ , เครื่องเขียน หรืออื่นๆ
พร้อมงานพิมพ์โลโก้ของท่านบนกล่อง

 • 50 ชิ้น
 • 49.5x193.5x29 mm.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง , บรรจุรวมกัน
 • กล่องสินค้าสต็อคกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK