PB004

กล่องดินสอพลาสติก

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กล่องใส่ดินสอทรงมน วัสดุพลาสติกใส
กล่องใส่ปากกา, เครื่องเขียน
กล่องดินสอ

กล่องใส่ดินสอทรงมน วัสดุพลาสติกใส
กล่องใส่ปากกา, เครื่องเขียน
กล่องดินสอ

 • 300 ชิ้น
 • ก 4.2 * ย 20 * ส 2.2 ซม. (พลาสติกหนา0.2ซม.)
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • สินค้าสต็อคกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK