PKP033

กล่องใส่ปากกาคู่

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- กล่องใส่ปากกาคู่
- สามารถใส่ปากกาได้2แท่ง
- กล่องพลาสติกขาวโปร่ง
- พร้อมกล่องกระดาษแจ๊กเก็ตสีเงิน

- กล่องใส่ปากกาคู่
- สามารถใส่ปากกาได้2แท่ง
- กล่องพลาสติกขาวโปร่ง
- พร้อมกล่องกระดาษแจ๊กเก็ตสีเงิน

 • 100 ชิ้น
 • 4.2x17.1x1.7cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • สินค้าสต็อคกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK