PKP038

กล่องใส่ปากกา

Product Detail

- กล่องใส่ปากกา
- กล่องโลหะ
- ด้านในโฟม EVA สีเทา (หรือสีตามสต๊อกที่โรงงานมี)
- บรรจุกล่องกระดาษสีเงิน

- กล่องใส่ปากกา
- กล่องโลหะ
- ด้านในโฟม EVA สีเทา (หรือสีตามสต๊อกที่โรงงานมี)
- บรรจุกล่องกระดาษสีเงิน

 • 100 ชิ้น
 • 3.8x17.8x1.8cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • สินค้าสต็อคกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK