PM1643

กล่องใส่ปากกาตุ๊กตาหมี

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กล่องตุ๊กตาหมีใส่ปากกา,ดินสอ กล่องใส่ของกระจุกกระจิก
พร้อมช่องใส่มือถือ
กล่องใส่ปากกาพรีเมี่ยม
เป็นงานผลิตใหม่ทุกชิ้น รับรองงานตัดเย็บสวยงาม
(สามารถเปลี่ยนตุ๊กตาเป็นรูปสัตว์อื่นได้)

กล่องตุ๊กตาหมีใส่ปากกา,ดินสอ กล่องใส่ของกระจุกกระจิก
พร้อมช่องใส่มือถือ
กล่องใส่ปากกาพรีเมี่ยม
เป็นงานผลิตใหม่ทุกชิ้น รับรองงานตัดเย็บสวยงาม
(สามารถเปลี่ยนตุ๊กตาเป็นรูปสัตว์อื่นได้)

 • 300 ชิ้น
 • สูง 10 ซม.(รวมตุ๊กตา)
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK