PB005

ชุดเซ็ตกล่องดินสอไม้
ดินสอ,ไม้บรรทัด,ยางลบ,กบเหลา

Product Detail

ชุดกล่องดินสอ,ดินสอไม้,ไม้บรรทัด,ยางลบ,กบเหลาดินสอ
- ดินสอไม้ 12 แท่ง
- ยางลบ 1 ก้อน
- กบเหลาดินสอ 1 ชิ้น
- ไม้บรรทัด 1 ชิ้น (เป็นส่วนฝาของกล่องไม้)
- กล่องดินสอไม้

ชุดกล่องดินสอ,ดินสอไม้,ไม้บรรทัด,ยางลบ,กบเหลาดินสอ
- ดินสอไม้ 12 แท่ง
- ยางลบ 1 ก้อน
- กบเหลาดินสอ 1 ชิ้น
- ไม้บรรทัด 1 ชิ้น (เป็นส่วนฝาของกล่องไม้)
- กล่องดินสอไม้

 • 100 ชุด
 • กล่อง 20.8 x 5.4 x 2.4 cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่กล่อง
 • กล่องดินสอไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found