WB012A

ขวดน้ำจักรยานฝาใส ขวดเลือกสีได้

Product Detail

- ขวดน้ำจักรยานฝาใส ขวดเลือกสีได้
- ผลิตจากพลาสติก LDPE Food Grade
- ส่วนฝาพลาสติก PP Food Grade
- จุก EVA Food Grade
- ใส่เย็น หรือ อุ่น ไม่แนะนำให้ใส่ร้อน
- สามารถสั่งคละสีขวดได้

- ขวดน้ำจักรยานฝาใส ขวดเลือกสีได้
- ผลิตจากพลาสติก LDPE Food Grade
- ส่วนฝาพลาสติก PP Food Grade
- จุก EVA Food Grade
- ใส่เย็น หรือ อุ่น ไม่แนะนำให้ใส่ร้อน
- สามารถสั่งคละสีขวดได้

 • 200 ใบ
 • ความจุ500-600cc, เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5xสูง16.4ซ.ม.
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด, บรรจุรวมกล่อง
 • กระบอกน้ำสต๊อกกรุณาเช็คก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK