GFF085

ถุงผ้าชุดเซ็ตแก้วและกล่องข้าวฟางข้าวสาลี

Product Detail

- ถุงผ้าชุดเซ็ตแก้วและกล่องข้าวฟางข้าวสาลี
- แก้วน้ำฟางข้าวสาลี ความจุ 450 มล.
สามารถเลือกสีได้
- กล่องข้าวฟางข้าวสาลี 3 ชั้น พร้อมช้อน,ส้อม,ตะเกียบ
สามารถเลือกสีได้
- บรรจุถุงผ้าดิบ กว้าง 33*สูง26 ซม.

- ถุงผ้าชุดเซ็ตแก้วและกล่องข้าวฟางข้าวสาลี
- แก้วน้ำฟางข้าวสาลี ความจุ 450 มล.
สามารถเลือกสีได้
- กล่องข้าวฟางข้าวสาลี 3 ชั้น พร้อมช้อน,ส้อม,ตะเกียบ
สามารถเลือกสีได้
- บรรจุถุงผ้าดิบ กว้าง 33*สูง26 ซม.

 • 50 ชุด
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 3 ตำแหน่ง (แก้ว,กล่องข้าว,ถุงผ้า)
 • ชุดเซ็ตสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK