WB042

แก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

Product Detail

- แก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ
- สีแก้วจะเปลี่ยนเมื่อเทน้ำใส่แก้ว น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง
- แก้วพลาสติกมีฝาปิดพร้อมหลอดน้ำพลาสติก

- แก้วเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ
- สีแก้วจะเปลี่ยนเมื่อเทน้ำใส่แก้ว น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง
- แก้วพลาสติกมีฝาปิดพร้อมหลอดน้ำพลาสติก

 • 50 ใบ
 • 17.3x9.8x6cm,720ml
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • แก้วน้ำเปลี่ยนสีสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK