UM0059

ร่มกลับด้านสต๊อกพร้อมส่ง ร่ม Reverse ร่มกลับหัว สกรีนStock

Product Detail

- ร่มกลับด้าน ร่มสต๊อก
- บรรจุซองผ้า
- ผ้าร่ม2ชั้น ด้านนอกสีดำ(ผ้ามัน) ด้านในเลือกสีได้ตามสต๊อก
- โครงร่มกลับด้าน เมื่อหุบร่มโครงร่มจะหุบขึ้นไปด้านบน
- สะดวกต่อการใช้งาน
- ด้ามจับพลาสติกตัว C
*รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ
*ซองผ้าร่มบางสีจะมีสายสะพาย บางสีจะไม่มีสายสะพายไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากเป็นสินค้าตัดสต๊อกโรงงาน

- ร่มกลับด้าน ร่มสต๊อก
- บรรจุซองผ้า
- ผ้าร่ม2ชั้น ด้านนอกสีดำ(ผ้ามัน) ด้านในเลือกสีได้ตามสต๊อก
- โครงร่มกลับด้าน เมื่อหุบร่มโครงร่มจะหุบขึ้นไปด้านบน
- สะดวกต่อการใช้งาน
- ด้ามจับพลาสติกตัว C
*รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ
*ซองผ้าร่มบางสีจะมีสายสะพาย บางสีจะไม่มีสายสะพายไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากเป็นสินค้าตัดสต๊อกโรงงาน

 • 100 คัน
 • 24 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด, บรรจุซองผ้า
 • เนื่องจากเป็นร่มสต๊อก รูปแบบและลวดลายของร่มอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบสต๊อกล็อตนั้นๆ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK