UM0055

ร่ม Stock ร่มยูวีร่มพับ2ตอน
ร่มด่วนสต็อกพร้อมส่ง

Product Detail

- ร่มยูวี พับ 2 ตอน
- มือกางเอง
- ร่มสต็อก พร้อมส่ง
- ด้านในผ้ายูวีกันแดด
- ผ้าด้านนอกมีหลายสี สามารถเลือกได้ ได้แก่ ส้ม ชมพู แดง น้ำเงิน กรมท่า
ฟ้า เขียวแก่ เขียวอ่อน น้ำตาล โอรส ม่วง
- โครงเหล็ก
- ด้ามจับพลาสติกสีเทา

- ร่มยูวี พับ 2 ตอน
- มือกางเอง
- ร่มสต็อก พร้อมส่ง
- ด้านในผ้ายูวีกันแดด
- ผ้าด้านนอกมีหลายสี สามารถเลือกได้ ได้แก่ ส้ม ชมพู แดง น้ำเงิน กรมท่า
ฟ้า เขียวแก่ เขียวอ่อน น้ำตาล โอรส ม่วง
- โครงเหล็ก
- ด้ามจับพลาสติกสีเทา

 • 100 คัน
 • พับ2ตอน
 • สกรีนโลโก้1สี 1จุด , บรรจุซองพลาสติกใส
 • ร่มสต็อกกรุณาตตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK