U0001-1

***ร่มยาวคละสี
ร่มสต็อคร่มด่วน

Product Detail

***Out Of Stock***
ร่มยาว 22 นิ้ว
-ร่มสต็อค สินค้านำเข้า
-ผ้ายูวีด้านใน ผ้าด้านนอกคละสี ( ส้ม , บานเย็น ,ม่วง , เขียวตอง ,ชมพู) สีผ้าอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง
-โครงเหล็ก
-ด้ามจับพลาสติกสีเทา
-ร่มสต๊อก ร่มด่วน
**บรรจุรวมคละสีในกล่องไม่สามารถเลือกสีได้และระบุจำนวนสีร่มไม่ได้**

***Out Of Stock***
ร่มยาว 22 นิ้ว
-ร่มสต็อค สินค้านำเข้า
-ผ้ายูวีด้านใน ผ้าด้านนอกคละสี ( ส้ม , บานเย็น ,ม่วง , เขียวตอง ,ชมพู) สีผ้าอาจเปลี่ยนแปลงภายหลัง
-โครงเหล็ก
-ด้ามจับพลาสติกสีเทา
-ร่มสต๊อก ร่มด่วน
**บรรจุรวมคละสีในกล่องไม่สามารถเลือกสีได้และระบุจำนวนสีร่มไม่ได้**

 • 100 คัน
 • 22 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้1สี 1จุด , บรรจุซองพลาสติกใส
 • คละสีเท่านั้น(ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อค)
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found