FD586

USB Flash Drive แฟลชไดร์ฟสัตว์ตัวการ์ตูนหมา

Special Price

Regular Price:

Product Detail

แฟลชไดร์ฟสัตว์ตัวการ์ตูนหมา
วัสดุซิลิโคน สีน้ำตาลเข้ม
แฟลชไดร์ฟแฟนซี ธัมบ์ไดร์ฟดีไซน์
ธัมบ์ไดร์ฟพร้อมสกรีนพิมพ์ลายโลโก้หรือข้อความของท่าน

- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

(ชื่อเรียกอื่นๆ : Fancy Flash Drive , USB Flash Drive , Thumb Drive , Handy Drive, ยูเอสบีไดร์ฟ, ธัมบ์ไดรฟ์, ตัวเก็บข้อมูล, แฮนดี้ไดร์ฟ, แฮนดี้ไดรฟ์, ธัมป์ไดรฟ์, แฟลชไดรฟ์)

แฟลชไดร์ฟสัตว์ตัวการ์ตูนหมา
วัสดุซิลิโคน สีน้ำตาลเข้ม
แฟลชไดร์ฟแฟนซี ธัมบ์ไดร์ฟดีไซน์
ธัมบ์ไดร์ฟพร้อมสกรีนพิมพ์ลายโลโก้หรือข้อความของท่าน

- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

(ชื่อเรียกอื่นๆ : Fancy Flash Drive , USB Flash Drive , Thumb Drive , Handy Drive, ยูเอสบีไดร์ฟ, ธัมบ์ไดรฟ์, ตัวเก็บข้อมูล, แฮนดี้ไดร์ฟ, แฮนดี้ไดรฟ์, ธัมป์ไดรฟ์, แฟลชไดรฟ์)

 • 50 ชิ้น
 • Size: 65mm×25mm×17mm Weight: 13g
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส1ชิ้นต่อ1ถุง
 • รับทำ แฟลชไดร์ฟ ราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟราคาถูก

  ธัมบ์ไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  ร้านขายแฟลชไดร์ฟ

  ร้านทำแฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  ร้านขายแฟลชไดรการ์ตูน

  แฟลช์ไดร์น่ารัก

  usb flashdriveสวยๆ

  แฟชไดแฟนซีราคาถูก

  ยูเอสบีแปลกๆ

  ทัมไดร์น่ารักๆ

  แฟลช์ไดร์ฟน่ารัก

  แฟลช์ไดร์ฟการ์ตูน

  ทัมไดร์ฟ สวยๆ

  flash drive ลายการ์ตูนusb

  แฟลชไดร์ฟ

  แฟลช์ไดการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟ สวยๆ

  handy drive น่ารัก

  flash drive น่ารัก

  flash drive fancy

  ยูเอสบี น่ารักๆ

  ทัมไดร์ฟน่ารักๆ

  แฟชไดรน่ารักๆ

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟล์ชได การ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟแฟนซี

  แฟชไดร์การ์ตูน

  แฟล์ชไดร์ฟ ราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟ 4gb

  แฟลชไดร์ฟ 8gb

  แฟลชไดร์ฟ 4กิ๊ก

  แฟลชไดร์ฟ 8กิ๊ก

  แฟลชไดร์ฟ 16gb

  แฟลชไดร์ฟ 32gb

  แฟชไดรลายกาตูน

  แฟล์ชไดร์ฟลายน่ารัก ๆ

  แฟลชไดน่ารักๆ

  usb น่า รัก

  usb การ์ตูน

  ธัมไดร์ น่ารัก

  ทัมไดรน่ารัก

  สวยๆ

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูนทำจากยาง

  แฟลชไดร์ฟยางหยอด

  แฟลชไดร์ฟออกแบบเอง

  You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK