GFF035

ชุดกล่องกิ๊ฟท์เซ็ท พาวเวอร์แบงค์และแฟลชไดร์ฟ ขึ้นรูปตามสั่ง
ชุดของขวัญ Made to order

Product Detail

*ชุดกล่องกิ๊ฟท์เซ็ท
*ประกอบด้วย พาวเวอร์แบงค์และแฟลชไดรฟ์ ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
*ในเซ็ท 1 กล่อง สามารถระบุจำนวนชิ้นได้ตามสั่ง
*บรรจุกล่องของขวัญ กล่องกระดาษหุ้ม ด้านในโฟมEVAไดคัท
1. พาวเวอร์แบงค์
- วัสดุภายในเป็น พลาสติกABS
- หุ้มด้วยงานยางพีวีซีขึ้นรูปตามสั่ง
- ความจุของแบตเตอรี่สามารถเลือกได้ 2,000 / 2,6000 / 4,000 mAh
(ขึ้นกับรูปแบบของพาวเวอร์แบงค์)
- พร้อมสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์
(รูปแบบสายชาร์จอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมี)
2. แฟลชไดร์ฟ
- สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

*ชุดกล่องกิ๊ฟท์เซ็ท
*ประกอบด้วย พาวเวอร์แบงค์และแฟลชไดรฟ์ ขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง
*ในเซ็ท 1 กล่อง สามารถระบุจำนวนชิ้นได้ตามสั่ง
*บรรจุกล่องของขวัญ กล่องกระดาษหุ้ม ด้านในโฟมEVAไดคัท
1. พาวเวอร์แบงค์
- วัสดุภายในเป็น พลาสติกABS
- หุ้มด้วยงานยางพีวีซีขึ้นรูปตามสั่ง
- ความจุของแบตเตอรี่สามารถเลือกได้ 2,000 / 2,6000 / 4,000 mAh
(ขึ้นกับรูปแบบของพาวเวอร์แบงค์)
- พร้อมสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์
(รูปแบบสายชาร์จอาจเปลี่ยนแปลงตามแบบที่โรงงานมี)
2. แฟลชไดร์ฟ
- สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

 • 50 ชิ้น
 • ตามสั่ง
 • งานออกแบบ
 • สินค้าสั่งผลิตนำเข้าใหม่
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found