3D PVC Flash Drive

แฟลชไดร์ฟยาง 3 มิติ
แฟลชไดร์ฟขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- แฟลชไดร์ฟยางพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- แฟลชไดร์ฟสั่งทำ ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

**หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**

- แฟลชไดร์ฟยางพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- แฟลชไดร์ฟสั่งทำ ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

**หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**

 • 50 ชิ้น
 • ตามสั่ง
 • งานออกแบบ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK