3D PVC Flash Drive

แฟลชไดร์ฟยาง 3 มิติ
แฟลชไดร์ฟขึ้นรูปใหม่ตามสั่ง

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- แฟลชไดร์ฟยางพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- แฟลชไดร์ฟสั่งทำ ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

**หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**

- แฟลชไดร์ฟยางพีวีซี รูปทรง 3 มิติ
- มองเห็นลายและรูปทรง ด้านหน้า, ด้านหลัง และด้านข้าง
- แฟลชไดร์ฟสั่งทำ ขึ้นรูปทรงใหม่ตามสั่ง
สามารถสั่งผลิต ขึ้นรูปแบบใหม่ ตามที่ท่านต้องการ
- วัสดุทำจากยางพีวีซี
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- รับประกันคุณภาพ Chip 10 ปี

**หมายเหตุ ภาพสินค้าดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างผลงาน
งานสั่งผลิตใหม่นั้นไม่สามารถทำซ้ำเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมได้**

 • 50 ชิ้น
 • ตามสั่ง
 • งานออกแบบ
 • รับทำ แฟลชไดร์ฟ ราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟราคาส่ง

  แฟลชไดร์ฟมาสคอต

  ร้านขายแฟลชไดร์

  ร้านขายแฟลชไดร์ฟ

  ร้านขายแฟลชไดรฟ์

  RUBBER USB

  custom flash drive

  custom usb

  flash drive ถูก

  premium flash drive

  premium usb

  ผลิต flash drive

  ผลิต ยูเอสบี

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟลชไดรฟ์ตุ๊กตา

  แฟลชไดร์ตุ๊กตา

  แฟชไดร์ตุ๊กตา

  แฟชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟชไดรฟ์ตุ๊กตา

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟลชไดร์ฟพีวีซี

  แฟลชไดร์ฟยาง

  flashdrive wristband

  ยูเอสบี สายรัอข้อมือ

  แฟลชไดรฟ์ วิสแบนด์

  แฟลชไดรฟ์ สายรัดข้อมือ

  แฟลชไดร์ฟ ริสแบนด์

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟลชไดร์ฟพีวีซี

  แฟลชไดร์ฟยาง

  แฟลชไดร์ฟ ราคา ส่ง

  โลโก้ แฟลชไดร์ฟ

  ขายส่ง แฟลชไดร์ฟ

  โรงงาน ผลิต แฟลชไดร์ฟ

  โรงงาน ผลิต flash drive

  แฟลชไดร์ฟ ราคาส่ง

  สั่งทํา แฟลชไดร์ฟ ราคา

  แฟลชไดร์ฟ สั่ง ทำ

  flash drive plastic

  flash drive การ์ตูน ราคาถูก

  Flash Drive หนัง

  plastic flash drive

  plastic usb

  screen usb

  สั่งทำ flashdrive เป็นรูปร่างต่างๆ

  usb plastic

  รับทำ แฟลชไดร์ฟ

  แพ็คเกจแฟลชไดร์ฟ

  แฟลชไดรฟ์ หนัง

  แฟลชไดร์ฟ

  แฟลชไดร์ฟ การ์ด

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน 3D

  แฟลชไดร์ฟคลาสสิค

  แฟลชไดร์ฟ คลิป

  แฟลชไดร์ฟ คลิปเหล็ก

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา 3มิติ

  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม

  แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม

  แฟลชไดร์ฟ พรีเมี่ยม ยอดนิยม

  แฟลชไดร์ฟพลาสติก

  แฟลชไดร์ฟพีวีซี

  แฟลชไดร์ฟมาตรฐาน

  แฟลชไดร์ฟ มาตราฐาน

  แฟลชไดร์ฟ ราคา

  แฟลชไดร์ฟราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟ ราคาส่ง

  แฟลชไดร์ฟ ราคาโรงงาน

  แฟลชไดร์ฟ สกรีนโลโก้

  แฟลชไดร์ฟ สวยๆ

  แฟลชไดร์ฟ หนัง

  แฟลชไดร์ฟ หรู

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน 3มิติ

  แฟลชไดร์ฟ เมทัล

  แฟลชไดร์ฟ เหล็ก ทรงมาตราฐาน

  แฟลชไดร์ฟ โลหะ

  แฮนดี้ไดร์ฟ

  ขาย ร้านขาย แฟลชไดรการ์ตูน แฟลช์ไดร์น่ารัก usb flashdriveสวยๆ แฟชไดแฟนซี

  ราคาถูก ยูเอสบี ทัมไดร์ แฟลช์ไดร์ฟ น่ารัก แฟลช์ไดร์ฟการ์ตูน ทัมไดร์ฟ สวยๆ

  flash drive ลายการ์ตูนusb

  แฟลชไดร์ฟ

  แฟลช์ไดการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟ สวยๆ

  handy drive น่ารัก

  flash drive น่ารัก

  flash drive fancy

  การ์ตูน

  น่ารัก

  ราคาถูก

  สวยๆ

  ยูเอสบี น่ารักๆ

  ทัมไดร์ฟน่ารักๆ

  flash drive

  แฟชไดรน่ารักๆ

  แฟลชไดร์ฟตุ๊กตา

  แฟล์ชได การ์ตูน

  แฟลชไดร์ฟแฟนซี

  สวยๆ

  การตูน

  กาตูน

  แฟชไดร

  แฟชไดร์การ์ตูน

  แฟล์ชไดร์ฟ ราคาถูก

  4gb

  8gb

  4กิ๊ก

  8กิ๊ก

  แฟชไดรลายกาตูน

  แฟล์ชไดร์ฟลายน่ารัก ๆ

  แฟลชไดน่ารักๆ

  usb น่า รัก

  usb การ์ตูน

  ธัมไดร์ น่ารัก

  ทัมไดรน่ารัก

  สวยๆ

  โรงงานทำแฟลชไดร์ฟ

  ขายส่งแฟลชไดร์ฟราคาถูก

  แฟลชไดร์ฟสลักชื่อ

  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม

  แฟลชไดร์ฟการ์ด

  แฟลชไดร์ฟราคาถูกส่งฟรี

  แฟลชไดร์ฟไม้

  แฟลชไดร์ฟการ์ตูน

  You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK