DA018

สมุดไดอารี่สต๊อก พร้อมส่ง
ไดอารี่ปกหนังเทียมงานด่วน

Product Detail

- สมุดไดอารี่ สันไสกาว
- ปกหนังเทียม
- ที่ปกมีปุ่มกดเปิด
- เลือกสีปกได้

- สมุดไดอารี่ สันไสกาว
- ปกหนังเทียม
- ที่ปกมีปุ่มกดเปิด
- เลือกสีปกได้

 • 50 ชิ้น
 • A5(ประมาณ14.5×21 ซม.)
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส 1/1
 • สมุดไดอารี่สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK