FD737

แฟลชไดร์ฟโลหะ แฟลชไดร์ฟมินิ

Product Detail

- แฟลชไดรฟ์โลหะ มินิแฟลชไดร์ฟ
- วัสดุโลหะ เลือกสีได้
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

- แฟลชไดรฟ์โลหะ มินิแฟลชไดร์ฟ
- วัสดุโลหะ เลือกสีได้
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • ยิงเลเซอร์ หรือสกรีน1สี1จุด,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK