FD721

Wooden USB Flash Drive แฟลชไดร์ฟไม้จริง

Product Detail

- แฟลชไดร์ฟไม้จริง
- สามารถเลือกสีได้
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

- แฟลชไดร์ฟไม้จริง
- สามารถเลือกสีได้
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB /
64GB / 128GB / 256GB / 512GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • ยิงเลเซอร์ หรือสกรีน1สี1จุด,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK