PP191

ปากกาโลหะสต๊อก พรีเมี่ยม

Product Detail

- ปากกาโลหะ มีสต๊อก
- หมึกแห้งลูกลื่นสีน้ำเงิน
- ด้ามสีดำ คลิปทอง

- ปากกาโลหะ มีสต๊อก
- หมึกแห้งลูกลื่นสีน้ำเงิน
- ด้ามสีดำ คลิปทอง

 • 100 ด้าม
 • 13.9 ซม.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • ปากกาสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK