GFF051

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด

Product Detail

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด
ประกอบด้วย
- ปากกาโลหะ
- ดินสอกดโลหะ
- บรรจุกล่องพลาสติกใส

ชุดกล่องเซ็ตคู่ ปากกาและดินสอกด
ประกอบด้วย
- ปากกาโลหะ
- ดินสอกดโลหะ
- บรรจุกล่องพลาสติกใส

 • 100 ชุด
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่ด้ามทั้ง2ด้าม(โลโก้เดียวกัน)
 • ชุดปากกาสต็อก กรุณาตรวจสอบจำนวนในวันสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK