TW001

ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดผม ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนูขนคู่

Product Detail

ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม ผ้าขนหนูขนคู่ เนื้อหนาอย่างดี
สามารถเลือกสี หรือคละสีผ้าได้ (เช็คสต็อกสีผ้าอีกครั้ง)
มีหลายขนาด ดังนี้
- 12x12 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดหน้า)
- 15x30 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดผม)
- 27x54 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดตัวเล็ก)
- 30x60 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดตัวใหญ่)

ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม ผ้าขนหนูขนคู่ เนื้อหนาอย่างดี
สามารถเลือกสี หรือคละสีผ้าได้ (เช็คสต็อกสีผ้าอีกครั้ง)
มีหลายขนาด ดังนี้
- 12x12 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดหน้า)
- 15x30 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดผม)
- 27x54 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดตัวเล็ก)
- 30x60 นิ้ว (ผ้าขนหนูเช็ดตัวใหญ่)

 • 100 ผืน
 • หลายขนาด
 • ปักโลโก้ขนาดประมาณ3นิ้ว 1ตำแหน่ง(สรุปราคาจากลายปักอีกครั้ง)
 • บรรจุถุงแก้ว
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found