PM035

ชุดเซ็ตกระบอกน้ำสแตนเลส เก็บอุณหภูมิ กระบอกน้ำสูญญากาศ

Product Detail

ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (ฝาโปร่ง)
แก้วมักสแตนเลส2ใบ บรรจุกล่องกระดาษ รองสินค้าด้วยผ้าต่วน
กระบอกน้ำแสตนเลสสั่งขั้นต่ำ100ชุด
ชุดแก้วมักกระบอกน้ำแสตนเลส
แก้วเก็บอุณหภูมิ แก้วสูญญากาศ

- แก้วเก็บอุณหภูมิ
ความสูงของแก้ว 15ซม.
ปากแก้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 8ซม.
ก้นแก้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5ซม.
ขนาดรอบแก้ว ประมาณ 25ซม. (ส่วนที่กว้างที่สุด)

- กระบอกน้ำแสตนเลส
ความสูงทั้งหมด 24 ซม.
ก้นกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8ซม.
ขนาดรอบกระบอก ประมาณ 22ซม. (ส่วนที่กว้างที่สุด)

- กล่องกระดาษบรรจุ
ขนาด 22 x 30.5 x 8.5ซม.

ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (ฝาโปร่ง)
แก้วมักสแตนเลส2ใบ บรรจุกล่องกระดาษ รองสินค้าด้วยผ้าต่วน
กระบอกน้ำแสตนเลสสั่งขั้นต่ำ100ชุด
ชุดแก้วมักกระบอกน้ำแสตนเลส
แก้วเก็บอุณหภูมิ แก้วสูญญากาศ

- แก้วเก็บอุณหภูมิ
ความสูงของแก้ว 15ซม.
ปากแก้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 8ซม.
ก้นแก้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5ซม.
ขนาดรอบแก้ว ประมาณ 25ซม. (ส่วนที่กว้างที่สุด)

- กระบอกน้ำแสตนเลส
ความสูงทั้งหมด 24 ซม.
ก้นกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8ซม.
ขนาดรอบกระบอก ประมาณ 22ซม. (ส่วนที่กว้างที่สุด)

- กล่องกระดาษบรรจุ
ขนาด 22 x 30.5 x 8.5ซม.

 • 50 ชิ้น
 • กล่อง 22 x 30.5 x 8.5ซม
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่งที่แก้วทั้ง2ใบ(โลโก้เดียวกันและขนาดแบบเดียวกัน)
 • แก้วสต็อกกรุณาเช็คจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found